Ausa
Regulamin

Warunki ogólne zamieszczania danych w serwisie stolarstwo.pl


1. W bazie danych serwisu stolarstwo.pl zamieszczane są następujące dane firm: dane teleadresowe, logo, krótki opis firmy, link do własnych stron internetowych, adres e-mailowy oraz elektroniczna prezentacja firmy (wizytówka) zawierająca informacje o firmie, formularz kontaktowy oraz prezentację produktów. Na prezentacje elektroniczną produktów składają się: informacje o producencie, dystrybutorach, dane techniczne produktów oraz formularz zapytania o produkt.
2. Forma graficzna prezentacji elektronicznej jest ścisle określona i przygotowana przez Redakcję według internetowej makiety bazy danych serwisu stolarstwo.pl
3. Zdjęcia oraz pozostałe materiały ilustrujące reklamę (prezentacja, reklama modułowa) w portalu stolarstwo.pl dostarczane są w formacie uzgodnionym z Redakcją. Z tytułu dostarczenia materiałów niedostatecznej jakości nie będą rozpatrywane żadne reklamacje ani udzielane rabaty. Dostarczenie zdjęć, ilustracji lub rysunków oznacza zapewnienie Zamawiającego, że nie naruszy to niczyich praw autorskich.
4. Prezentacje elektroniczne umieszczane są w internetowej bazie danych na okres: 1 miesiąc, 1 kwartał, pół roku lub rok, reklama modułowa natomiast na 1 tydzień lub 1 miesiąc.
5. Dane teleadresowe i krótka oferta Zamawiającego będą wpisane zgodnie z informacjami podanymi przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym.
Redakcja przyjmuje tylko pełne dane teleadresowe.
6. Zamawiający może zwrócić się z prośbą o aktualizację danych w trakcie trwania publikacji w internecie. Informacja musi być przekazana na piśmie, bądź drogą elektroniczną. Warunki aktualizacji poszczególnych elementów prezentacji ustalone zostaną na podstawie osobnej kalkulacji.
7. Redakcja nie odpowiada za przerwy w dostępie do bazy danych w Internecie wynikłe z działania siły wyższej, osób trzecich, w tym operatora sieci lub innych okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe jego funkcjonowanie, a także przerw powstałych z ważnych leżących po stronie Redakcji jak awaria techniczna lub brak energii elektrycznej.
8. Wszystkie prezentowane informacje pochodzą od firm. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za ich zgodność z rzeczywistością.
Dostarczenie do publikacji przez Zamawiającego wszelkich danych oznacza zapewnienie Zamawiającego, że firma lub osoba, którą zgłosił wyraża zgodę na publikację dostarczonych danych w bazie danych, oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od stolarstwo.pl
9. Wszystkie opublikowane materiały, a także ich układ i sposób prezentacji chronione są prawem autorskim. Przedruk prezentacji - w całości lub części - może nastąpić tylko po udzieleniu pisemnej zgody przez Redakcję oraz Firmę, która te materiały umieściła.
10. Dzięki usłudze newslettera Użytkownik może otrzymywać aktualne informacje z branży. Subskrypcja jest bezpłatna. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z newslettera.


Forma płatności


1. Należność za prezentację Firmy w portalu stolarstwo.pl jest płatna na podstawie faktury proforma przed emisją reklamy.
Zamawiający dokonuje wpłaty na konto: BZWBK S.A. 77 1090 1072 0000 0000 0804 8473.
Nieterminowe płatności powodować będą przesunięcie terminu reklamy oraz naliczanie odsetek ustawowych.
2. Ceny są określane na podstawie cennika aktualnego w dniu złożenia zamówienia. Ceny określone w cenniku są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu fakturowania.Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
tel./fax +48 52 34 609 34 | e-mail: redakcja@stolarstwo.pl